Arthur Feddersen
 
1866 Den kunstige fiskeavl
 
1870 Nogle Viborgske oldsager og udgravninger. Jeg har fundet bogen her.
 
1873 Færskvandsfiskeriet, 1. udgave
 
1878 Om anlæg af fiskedamme
 
1880 Ferskvandsfiskenes geografiske udbredelse i Danmark
 
1881 udgiver Arthur Feddersen et af Bornes værker på dansk. "Fiskeavlen". Feddersen har bestræbt sig på at tilpasse bogen danske forhold.
 
1882 De danske Hav-Fiskerier
 
1893 Bidrag til de danske indsøers geografi
 
1894 Færskvandsfiskeriet, anden forøgede udgave
 
1894 Fra en rejse i Tyskland
 
1895 Fiskedammens svæv i Dansk Fiskerforenings Medlemsblad nr. 22 1895
 
Feddersen skriver om mallen i Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad nr. 44 1896
 
1896 Vippegarnet
 
1896 Storken som fisketyv   Uddrag fra Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad nr. 51 1896
 
1896-97 Ferskvandsfiskeriberetning, af A. Feddersen
 
1897 Gennemført damkultur
 
Nyere damkulturs mål; Arthur Feddersen i Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad nr. 41 1897
 
1898 Feddersen langer kraftigt ud efter fiskehejren
 
1899 Fiskeavl
 
1899 En rejse i Tyskland og Østrig
 
1899 Udklækningsanstalters forsyning med rogn i fredningstiden. En dambruger er uforvarende kommet på kant med loven.
 
1899 Vore ferske vande og deres beboere
 
Ferskvandsfiskeri, et uddrag fra Fiskeriberetninger 1899 - 1900, er hovedsageligt af J. Chr. L. Levinsen. Indeholder dog også en beretning fra Dansk Fiskeriforening; meddelt at Arthur Feddersen.
 
1902 På jysk grund