Ferskvandsfiskeribladet
Særtryk
 
1955 Fodring af damørred
 
1960 En ny åleteori