Den genoprettede Vester Nebel å, 20. august 2008
Onsdag aften omkring kl. 21. Vi har fået en del regn de sidste dage. Hele dagen i dag er åen steget. Bedst som man troede nu steg den ikke mere kom
der en yderligere vandstandsstigning. Jeg hastede ud til Ferupsøen for at se inden det blev helt mørkt. Der var en betydeligt kraftigere vandstrøm i åen nu.
Man kan virkelig se opstemningen ikke mere "æder" vandet fra det store opland nord for.
 
Genopretningen af Vester Nebel å; oversigt
 
Billeder fra onsdag aften, 20:48 - 21:08
Mange skyer på himlen og der var ret mørkt. Billederne kan være lysere end der virkelig var. Og i nedsat kvalitet.