Havørreden ved Kolding og omegn
  Elfiskeri; undersøgelse og indsamling af avlsmateriale  
 
Havørredundersøgelse i Kolding å. Gennem en årrække har Kolding Sportsfiskerforening og Danske Fiskeriundersøgelser foretaget bestandsundersøgelser
af havørreden i åen. Og et eller flere af dens tilløb. Nedenstående er fra d. 25. oktober 2005. En dag med blæst og regn. Høj vandstand og uklart vand besvær-
liggjorde fiskeriet med elektrode. Du kan finde meget mere om Kolding å's havørreder på Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside.
Video 1: Fangst og mærkning 24,7 Mb. 3 min. 36 sek.          Video 2: Stor han på 88 cm. fanges med besvær og mærkes 22,49 Mb. 3 min. 17 sek.
 
Bestandsundersøgelse og indsamling af avlsmateriale, Kolding- Vester Nebel å, 19. november 2005
Video 01 35,8 Mb. 5 min. 14 sek. Fangst og mærkning af fisk.
Video 02 36,4 Mb. 5 min. 20 sek. Op ad åen går det. Der er mange fisk og bassinet i båden bliver hurtigt godt fyldt.
Video 03 35,19 Mb. 5 min. 9 sek. Videre op ad åen. Det er helt fantastisk hvad der er af fisk. Ret hurtigt må der igen gøres holdt for at tømme bassinet.
Video 04 12,02 Mb. 1 min. 45 sek. Havørrederne kommer på land; strygning for sæd og æg.
Video 05 43,75 Mb. 6 min. 24 sek. Det går videre. Ved Trudsbro gøres holdt. Grejet opstilles: DFU mærker fisk - sportsfiskernes indsamler avlsmateriale.
Dernæst fortsættes op under Trudsbro. Og jeg fristes til at sige: "Omkring broen er der som sædvanlig flotte store havørreder".
Video 06 35,44 Mb. 5 min. 11 sek. Elektrodefiskeriet lige nedstrøms Trudsbro + et ganske kort stykke opstrøms.
Video 07 53,9 Mb. 7 min. 54 sek. Opstrøms Trudsbro, langs med Esbjergvej. Blandt de mange havørreder fanges en laks; "Den må være svømmet forkert!".
Video 08 27 Mb. 3 min. 57 sek. Arbejdet på land. Havørreder mærkes og der tages skælprøver. Der er gået det meste af en arbejdsdag. Humøret er højt.
Video 09 41,55 Mb. 6 min. 5 sek. Fangst - mærkning - skælprøve - strygning. "Fast arbejde". De unge har blod på tanden og er ikke til at stoppe.
Video 10 36,44 Mb. 5 min. 20 sek. Efter et 90 graders sving går gruppen nu mod nord; mellem Esbjergvej og ny Esbjergvej (motorvejen mod Esbjerg).
Udtalelsen fra vandplejeudvalgets formand "det er fast arbejde det her" holder stik. Sportsfiskerne bliver ved med at fylde bassinet med fisk. Helt fantastisk!
Video 11 32,72 Mb. 3 min. 27 sek. Klækkehuset; æg deles op i portioner, tilføres sæd, og lægges ud i klækkerendens bakker.
Den 19. november 2005 blev der ved elfiskeriet fanget 400 ørreder. Utroligt flot. Og man skal tage i betragtning det kun er en vis procentdel af dem man får
på land ved fiskeri med elektrode. Dagen efter i tilløbet, Åkjær å blev der fanget 240 havørreder, 1 laks og mange bækørreder.
2005: Som følge af den intensive vandløbs- og bestandspleje siger man nu Kolding å er selvreproducerende hvad havørreden angår.
 
Indsamling af æg 19. november 2006: Æggene udklækkes på et dambrug og den ny yngel skal bruges til at supplere udsætningerne på Sjælland. Se billedgalleri.
Billedgalleri: Elfiskeri 18. november 2007
Billedgalleri: Elfiskeri 22. november 2008
Billedgalleri: Elfiskeri i Åkjær å, november 2009
Billedgalleri: Elfiskeri i Åkjær å, november 2012