Havørreden ved Kolding og omegn
  Gydebanker 2004-2006  
 
P.S. For en stor del af videoerne gælder de kræver en rimelig hurtig Internet forbindelse. Alt efter din forbindelseshastighed tager det lidt tid inden afspilningen begynder. Så længe andet ikke er skrevet er det tilladt at downloade en kopi (højreklik: "Gem destination som").
Videoer vedskrevet * er lavet med materiale stillet til rådighed af Jørn Chemnitz Kristiansen
 
26. november 2006
Telefonopkald; der er mange havørreder på gyde-
bankerne. De ses ved Dalby og Binderup. Også i
Vester Nebel å.
"Det er med at komme ud af røret" for at se dem.
Efter regnen er vandet noget uklart; der er flom.
Havørrederne gyder mange steder. De har været i
gang længe. Her sidst på året er der mange fisk i åen. Og gydeaktiviteten er stor.
Hvor strømmen er kraftig, med sten og gruset bund
ligger gydebankerne
Se video lang version 39,41 Mb. (2 min. 43 sek.)
Se video kort version 22,19 Mb. (1 min. 29 sek.)
27. november 2006
I min middagspause hastede jeg ud til gydebanken
fra i går. De gydende havørreder var på den endnu.
Klatrede op i et træ. Vandet var godt nok noget
uklart endnu og der var overskyet. Fik et par klip
inden jeg måtte tilbage på arbejde.
Adskillige hanner kan sagtens sværme for en hun.
Jeg så tre fisk på gydebanken.
Se video 16,79 Mb. (1 min. 11. sek.)
29. november 2006
Flere hanner flokkes om en hun og presser sig på.
En tøvende han når kun at udgyde sin sæd en gang.
Han er lige akkurat for sent på den hver gang.
Se video 16.66 Mb. (1 min. 7 sek.)
Der er lidt striber i billedet fordi den er optaget ved
svagt lys. Lang version 39,96 Mb. (2 min. 41 sek.)
29. november: En gydebanke tager tid at bygge op.
Fiskene graver mange gange og gydebanken tager
form. En video "DiggingClips" viser en stor hun på
ca. 70 cm. Videoen er 24,16 Mb., 1 min. 37. sek.
Hvis du ser godt efter er der en lille ørred som spil-
ler med. Det kan være en hav- eller bækørredhan;
undersøgelser har vist disse små hanners sæd er af
særlig god kvalitet. Så det er af stor betydning de ser deres snit til at komme ind og befrugte æg.
På fiskepleje.dk kan du læse mere om små hanners
betydning: http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/mereskud.htm
"Forelskede havørreder"
3. december ved Dalby Møllebæk, efter regn.
Havørreder på stor gydebanke.
Video 36,60 mb. (2 min. 28 sek.)
Hvis du vil have mere saglig viden om havørred og andre fisk kan jeg anbefale www.fiskepleje.dk
Kvikke små hanner gør hvad de kan for at deres
gener bliver videreført; når de store hanner lægger an
til at befrugte den gydende huns æg smutter de små
hanner hurtigt ned til hunnen for at lege med.
Se video og læg mærke til de små hanner som kom-
mer ind fra "sidelinien". 4,5 Mb. (18 sek.). *
 
Se video 2 7,26 Mb. (29 sek.). Her får du ligeledes
et glimt af de små hanner som blander sig i de store
fisks leg. Læg mærke til hvor mange hanner der er
samlet omkring en gydende hun. *
 
Se video 3 Den lange version af ovenstående
44,93 Mb. (3 min. 1 sek.). *
Opstemningen ved en mølle;
På deres vej mod gydebankerne kan havørrederne
møde menneskeskabte forhindringer. F. eks. en
mølles opstemning. Det kan give større eller mindre
problemer; alt efter foranstaltningerne der er blevet
gjort for at den kan passeres af fiskene.
Her i dette tilfælde er der opsat en fisketrappe.
Men fiskene følger deres instinkt og vælger ofte den
kraftigste strøm, hovedstrømmen. Dét er her over-
løbet på opstemningen. Normalt kan ørreden sag-
tens klare så stærk en strøm. Men overløbets kun-
stige fald er for stort i forhold til rendens dimension-
er og vandmængden der skal igennem.
Fiskene kommer på overarbejde inden det går den rigtige vej.
 
Se video * 20,75 Mb. (1 min. 18. sek.)
Større visning 32,9 Mb.
 
Pause på gydebanken. En ørred skal gyde mange
gange før alle æggene er lagt.
En hun som tager sig "en pause" på gydebanken er
omsværmet af en flok mindre hanner. De venter på
hun er klar igen.
Selv om den store fisk ikke lige gyder graves der en
smule.
Senere kommer en anden fisk til.
Efter lidt "snakken" trækker den første større hun sig.
 
Se video * 41,92 Mb. (2 min. 49 sek.)
Trudsbæk, december 2005. Min første optagelse
af havørreder på gydebanker. Og lidt af en tilfældig-
hed. Fik da også de to fisk skræmt væk, men de
kom tilbage. Se video 28,12 Mb. (1 min. 53 sek.)
Ved en grydegrube på en gydebanke. Det har ikke regnet et stykke tid og vandstanden er lidt lav. Se video * (13,31 Mb. 53 sek).
Se godt efter og læg mærke til en lille han som holdes på afstand af en stor han.
En næsten udleget hun omgivet af små hanner.
Se video * 34,16 Mb. 2 min. 19 sek.
Hunnen virker noget afkræftet. Udleget betyder den
har gydt alle sine æg. Så længe en hun viser tegn på
gydeaktivitet efterstræbes den af hannerne.
Havørredhunnen har det hårdeste arbejde i legetid-
en. Hun bærer æggene. Graver og gyder utallige gange. Hun kan få skrammer og åbne sår som giver anledning til skimmel og bakterielle angreb. Hannerne får også deres skavanker. Som følge deraf er der en vis dødelig blandt de legende fisk. Undersøgelser har vist hunnerne er langt bedre til at overleve disse skader end hannerne er. Hvilket er en stor fordel for artens beståen.
Der er fundet eksempler på hunner som har gydt mindst fem år i træk. Og der skal kun få hanner til for at kunne befrugte hunnernes mange æg: Natur-
ens egen måde at sikre artens beståen........
   
Diverse korte klip:
Gravebevægelser 1/4 hastighed 8,25 Mb. 29 sek.
Gravebevægelser 1/2 hastighed 5,94 Mb. 23. sek
   
 
til top