Havørreden ved Kolding og omegn
  Gydetiden 2007  
 
P. S. Hvis videoer er lidt svære at afspille; download dem først. De er frit til rådighed hvis du har lyst at se dem.
 
Leder efter havørreden
13. oktober. Går en tur ved Vester Nebel å. Håber
jeg snart får nogle havørreder i leg at se. Det er
noget tidligt med denne forventning. Jeg finder heller
ikke nogen fisk i leg. Videoen viser i stedet hvordan
der ser ud ved vandløbet, et par små ørreder. Til
sidst finder jeg nogle gydegravninger. Enkelte fisk er
altså i gang. Men vi skal hen i november før der rig-
tigt sker noget. Håber det lykkes at få nogle optag-
elser af gydende fisk til den tid.
Video  3 min. 34 sek.  42,25 Mb.
14. oktober gik jeg længere op af åen.
Fandt ingen nye gravninger. Så en lille ørred hist og
pist. Der er store havørreder i åen. Man ser dem
ikke. De står under brinkerne, i dybe huller som er
dannet af strømmen ved store træer voksende lige
ved bredden. Der er fanget en del fisk de sidste
måneder. Se f.eks. Kolding Sportsfiskerforenings
hjemmeside, under nyheder. Der er såmænd også
fanget nogle laks.
28. oktober 2007. Der er mange havørreder oppe i Kolding- Vester Nebel å nu. De er ved at være godt farvede. Hunnernes æg er ved at være modne. Jeg har observeret enkelte nye gydegravninger i Kolding- Vester Nebel. Det er et spørgsmål om kort tid før der kommer gang i gydningerne for alvor.
Daniel Brodersen fangede i dag en farvet han på 50 - 55 cm.
Og som god etik er når det er farvede fisk blev den genudsat.
Se video  15,35 Mb.

 

 
Brodersen fortæller der allerede er en del gydegrav-
ninger oppe i Åkjær å.
Kommende måned bliver spændende..........
27. oktober Leder efter fisk, men jeg har ikke
haft synderlig held med det endnu. I dag ser jeg
spor efter aktivitet på en mindre gydebanke fra sidste år. Viser et sted hvor der er tilsanding. Og hvor smukt der kan være på en tur ved V. Nebel å.
Video  3 min. 36 sek.  28,02 mb.
2. november Leder efter havørreder. Observa-
tioner af nye gydebanker den sidste uges tid fortæl-
ler der er mere gang i den nu. Jeg har ikke haft det
store held endnu. Sidst på dagen kommer jeg dog
til at jage en ørred væk fra brinken.
træer ved bredden er et perfekt skjulested
Video stor visning  100,2 Mb.  5 min. 38 sek
Video lille visning  20.75 Mb.
17. november er jeg ude igen. Denne gang et godt
stykke oppe i Åkjær å. På afstand ser jeg nogle
gydende fisk. Der er mange gydende havørreder i
Åkjær for tiden. Og det er svært at komme tæt på.
Jeg må bruge zoomen.
Her i denne slyngning af åen er der gydende fisk
Video   3 min. 38 sek.  34,01 Mb.
Længere oppe i Åkjær kommer jeg endelig tættere
på nogle havørreder. Det er blevet noget overskyet
og fiskene er sværere at få øje på når man går op
ad åen. To ørreder på små 50 cm. lægger op til hinanden. Selv om jeg står i skjul ved et træ ser de mig og tager flugten.
Video  36 sek. 9,06 Mb.
Ørrederne er ved at være tilbage på gydebanken
igen. De finder sammen og lægger an til at fortsætte
legen. Der er i øvrigt mindst tre gydegruber på den-
ne banke.
Jeg står lidt oppe i et træ. Min ene fod sidder lidt i
klemme og er godt øm. Men jeg er nødt til at stå
helt stille for at fiskene ikke forsvinder igen.
Video  3 min. 7 sek.  46,13 Mb.
langt om længe oplever jeg en gydning
Hunnen graver og graver. Endelig gyder de.
Se godt efter og se en lille fisk som smutter ind ved
de store fisk og blander sig i legen.
På fiskepleje.dk kan du læse mere om små hanners
betydning: http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/mereskud.htm
Video  1 min. 12 sek.  23,94 Mb.
Til sidst en lille visning af gydebanken, gydegrube og den store mængde grus hunnen har kastet op ved hendes utallige gravninger.
Video 32 sek. 7.95 Mb.
En ombejlet hun på en gydebanke i V. Nebel å
d. 24. november. Der kan ikke ses egentlig gydning.
Hunnen er noget slank; måske hun er ved at være
udleget. En større han holder sig tæt ved hunnen som
graver lidt af og til.
Måske hunnen venter på det bliver mørkere ind-
en hun fortsætter gydningen. Læg især mærke til
de små fisk som også gerne vil være med i legen.
Video  5. min.  74,41 Mb.
GYDEGRUBEN jeg har også hørt det kan om-
tales som slaggruben; hunnen graver ved hjælp af kraftige slag med halen. Heraf slaggrube. Hunnen vælger et sted med hurtig strøm og stenbund til gydeplads. Her graver hun og af venter hannernes ankomst.
I videoen (38 sek. 9,93 Mb.) ser du ingen fisk. Jeg
vil blot vise det store hul som dannes ved hunnens
gentagne gravninger.
Her kan du læse lidt mere om adfærden.
Søndag 25. november. Det regnede meget i nat.
Og vi har flom. D.v.s. vandet i vandløbet er steget,
vandstrømmen kraftig og vandet er farvet af sand
og jord. Havørrederne gyder alligevel. Det er under
sådanne forhold de forstærker/fortsætter deres op-
gang og gydning i vandløbene.
Flyder deres æg så ikke bare med strømmen?
Nej! Ørredæg er forholdsvis tunge og falder hur-
tigt mod bunden og dækkes af grus og sand som
hunnen slynger op når hun slår i bundlaget et øjeblik
efter de er gydt og befrugtet. Hunnen skal gyde
mange gange før hun er tømt for æg. Det kan ske
over nogle dage; alt efter hvor stor deres gydeakti-
vitet er.
stor ørred på vej op gennem det uklare vand
I næsten 2½ time stod jeg og så ørredernes leg i det
uigennemsigtige vand. Det var noget af en oplevelse.
Der var aktivitet hele tiden. Og det blev til en del op-
tagelser.
De mange klip fra søndag eftermiddag blev til en
video på 8½ minut  64,39 Mb.
ørreden kan sagtens orienterer sig i det mørke,
uigennemsigtige vand.
 
"Hunnen graver så det støver" for at vise dette
tog jeg klip fra den 17. november i Åkjær. Og satte
dem sammen til en lille film som viser hunnens grave-
bevægelser. Jeg har flere gange oplevet når hunnen
har gydt nogle æg graver hun mange gange for at
dække æggene med grus og sten. Derefter gyder hun
igen. Hannen må holde sig til og være parat.
Video  1 min. 29 sek.  22,03 Mb.
 
 
Stor gydebanke i Vester Nebel å. Midt i billedet ses en stor hun som lægger an til at grave.
 
 
Stor hun på godt 80 cm. er lige ankommet ved en gydebanke
et kraftigt slag med halen og den er på vej væk, man kan lige ane fiskens ryg i den store bølge