Havørred
  Fra æg til den ny fisks første tid  
 
I naturen klækker havørredens æg dybt nede i sten og grus. For at illustrere dette lavede jeg en optag-
else i et lille akvarium. Se video.
Du har sikkert læst en del om tilsanding af gyde-
banker. Når du ser videoen er det let at forestille
sig de små nye fisk bliver kvalt hvis gruset blev
fyldt med sand.
Sand ville besværliggøre eller umuliggøre at den
ny yngel kan komme op i de frie vandmasser.

 

Læs mere om ørredens udklækning i naturen.
Der fortælles bl.a. om vejrets indvirkning på hvor lang tid det tager for æggene at klække.
 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/egklekning.htm
  
Årets nye ørreder kan ofte findes inde ved brinken
på lavvandede steder. Her finder de skjul og føde.
Og kan stå i ly for den kraftigste vandstrøm. Jeg har
prøvet at illustrere det i en lille video 19,8 mb.
Selv små ørreder er territoriehævdende. I videoen
dukker en ørred op; den er noget medtaget efter
kampe med andre individer og har finner og snude
med skader.
et godt insekt- og dyreliv er særdeles vigtigt for
fiskene i et vandløb.
Ørreden er til stadighed på udkig efter bytte. Den
ser selv det allermindste insekt.
En lille video (29 Mb.) følger en ørred på 7½ cm.
Så snart den ser noget der kunne være spiseligt slår
den til. Når den tager fejl må det spyttes ud igen.
I baggrunden ser du en større ørred. Den er ny i mit
akvarium. Når den bliver sulten kan den gå hen og
blive en alvorlig trussel mod den lille fisk på 7½ cm.
Et miljø med gode skjulesteder er en betingelse for
en lille ørreds overlevelse. Uden optimale betingelser
ville den hurtigt blive ædt af andre fisk. Det er vigtigt
man ved grødeskæring og anden vedligeholdelse af
vandløb ikke tager alt for hårdt fat.
Her illustrer jeg i mit akvarium et miljø med sten,
nedfaldne grene og lidt vegetation.

 

Små aggressive havørreder
Selv små ørreder er meget aggressive og kæmper om pladsen. Går de for tæt vil en stor del af dem gå til grunde. Derfor er det bl. a. meget vigtigt der er nok af skjulesteder til dem eller noget de kan stå i læ af så synet af hinanden ikke stresser dem hele tiden.
Ved ophjælpende udsætninger i naturen bruger man at fordele dem meget grundigt i vandløbene for at undgå en kollaps; for mange fisk på et lille område kan betyde de udrydder hinanden.
Se og læs mere her.