Havørreden ved Kolding og omegn
 
 
15. september 2006 var jeg ude og se efter havørreder i Vester Nebel å. Jeg tog et par billeder og skriver bl.a. lidt om fiskenes opgang til gydebankerne og
hvorfor det er så vigtigt med mange skjulesteder i åen. Der suppleres med videoklip. Deriblandt finder du et med fisk på en gydegravning i Trudsbæk.
 
17. september hygger jeg mig ved Vester Nebel å;
laver lidt forsøg med at filme små bæk- havørreder
Klik på billedet for at se video

 

TRUDSBÆK, et tilløb til Kolding- Vester Nebel å.
20./9. De gydeklare havørreder er ikke kommet endnu. Videoklip viser bækken i dag.
Klik på billedet for at se video
Søndag 19. november 2006 indsamles der æg og
sæd fra havørrederne i Kolding- Vester Nebel å.
De kommende nye fisk heraf skal bruges til at
supplere det store genopretningsprojekt på Sjæl-
land. Du kan se billeder fra dagen her.
 
Søndag 18. november 2007 er Kolding Sports-
fiskerforening ude igen.
Billedgalleri fra dagen finder du her.
Lørdag 22. november 2008: Elfiskeri i Åkjær å.
 
Genopretningen af Vester Nebel å er af stor be-
tydning for havørreden og den almene flora og fauna i og ved vandløbet. Billeder fra første "spadestik" d. 19. november 2007 finder du her.
Elfiskeri i Åkjær å, november 2009    
 
Det er ikke fryd og gammen det hele; ørreden er et af fiskehejrens foretrukne byttedyr