Spærringen ved Aller Mølle
 
 
Fisketrappe og overløb fra Aller å (Taps å) for-
hindrer ikke fuldstændigt ørredens opgang i vand-
løbet men det er langt fra optimalt. Ørreden kan
forcere trappen, dog kun ved særlige vandføringer.
Andre fiskearter, hvis levevis også kræver de kan
vandrer op i vandløbet, kan ikke passere stedet.
Lars Østergaard Jensen skriver derom på Sports-
fiskeren.dk
Jeg har tilladt mig at kopiere Østergaards beskriv-
ende indlæg om temaet og gemt det som et pdf-
dokument. Dette kan du se her.
 
 
 
 
Fotogalleri
 
Hvis videoerne, herunder, med den ret høje datahastighed streamer svært skal du downloade filerne før du afspiller dem.
 
Mandag d. 12. november 2012 så jeg en ret stor laks springe ved dæmningen/spærringen
Laksen springer
Video     WMV     1280 x 720     12,3 Mb.
Laksen var nær sprunget "ind i kameraet"
Video     WMV     1280 x 720     8,16 Mb.
Om det var en og samme laks jeg så kan jeg ikke vide. Ret sandsynligt, måske; hvad jeg forstår er det ikke hverdagskost at se en laks her.
 
 
Ørrederne vælger den forkerte vandstrøm og kan ikke komme op
 
WMV version af videoen (46,7 Mb.)
 
Ørredens kamp ved Aller Mølledam
 
WMV version af videoen (73,6 Mb.)
 
Mens jeg belurede fiskene opdagede jeg vandstæren lidt nedstrøms fisketrappen, 12. november 2012
Video     WMV     720 x 404     19,8 Mb.
 
12./11. 2012:
Fiskene knokler løs for at komme højere op i vandløbet men det er et problem hovedparten af dem instinktivt går efter den kraftigste/største strøm.
Hvis de valgte fisketrappen havde de måske lidt bedre chancer for at komme op. Det ved andre mere om end jeg.
Video     WMV     1440 x 1080     82,7 Mb.
 
4. november 2012 var jeg lige dernede, lidt før det blev mørkt. Efter meget regn er der nu en ret stor vandføring.
Video     WMV     1280 x 720     72,4 Mb.    
 
Små ørreder vil også gerne højere op vandløbet men det er svært, oktober 2012
 
Video; fisketrappe, overløb, spærring.......
(WMV  1280 x 720  53 Mb.)
Større visning (WMV  1920 x 1080  116 Mb.)
 
 
Video; små fisk forsøger sig med rutsjebanen
(WMV  1280 x 720  46 Mb.)
 
 
 
Video; fisketrappe, overløb, små fisk springer
(WMV  1280 x 720  48,5 mb.)
Større visning (WMV  1920 x 1080  107 Mb.)
 
 
Opstemningen ved en mølle; Jørn Chemnitz Kristiansens optagelser fra 2004
Opstemningen ved en mølle;
På deres vej mod gydebankerne kan havørrederne
møde menneskeskabte forhindringer. F. eks. en
mølles opstemning. Det kan give større eller mindre
problemer; alt efter foranstaltningerne der er blevet
gjort for at den kan passeres af fiskene.
Her i dette tilfælde er der opsat en fisketrappe.
Men fiskene følger deres instinkt og vælger ofte den
kraftigste strøm, hovedstrømmen. Dét er her over-
løbet på opstemningen. Normalt kan ørreden sag-
tens klare så stærk en strøm. Men overløbets kun-
stige fald er for stort i forhold til rendens dimension-
er og vandmængden der skal igennem.
Fiskene kommer på overarbejde inden det går den
rigtige vej.
 
 
Se video  20,75 Mb. (1 min. 18. sek.)
Større visning 32,9 Mb.
 

 

 

www.runkebjerg.dk