W. F. G. Heins
Heins var oprindeligt tandlæge. Et erhverv han efter forlydender ikke gjorde meget ud af. Ja, det er det jeg altid lige har læst om ham; at han var tandlæge.
Det forholder sig dog lidt anderledes. W. F. G. Heins er oprindeligt uddannet som guldsmed og er født i Frederiksberggade, København, i det tyske sogn St. Peder (deutsche Gemeinde St. Peder). Guldsmed lærte han hos sin uronkel Dietrichsen. I nabolaget var der en pigeskole ledet af lærer Bramsen og hans kone; et familiemedlem, måske en bror, rejste ca. 1840, til Odense som tandlæge. På denne tid fandtes der ikke tandteknikere; arbejdet blev udført af specialiserede guld-
smede eller kunstsmede. Heins tog med til Odense og lavede kunstige gebisser for Bramsen. Eventyrforfatteren H. C. Andersen havde Bramsen som tandlæge.
Andersen havde meget dårlige tænder. Og det er sandsynligt han havde et gebis lavet af Heins.
Heins kendte den danske kronprins. Og derigennem blev han tandlæge for de kongelige stifter på Als, Fyn og Sjælland. Han var nok den sidste tandlæge uden
uddannelse hvilket sikkert har været problematisk 1854 fik han posten som fiskeridirektør i København. Sandsynligvis med kronprinsens hjælp.
Kilde: Hvis nogen er yderligere interesseret i W. F. G. Heinz kan jeg rette en henvendelse til min kilde.
 
Heins skrev afhandlinger og anvisninger; havde i det hele taget mange gøremål. Nogle mente han hellere skulle passe sit gøremål som "tandlæge" i stedet for dette
skriveri.
Han sluttede sit liv i Schleswig-Holstein hvor han gjorde meget for fiskerierhvervet. Importerede vævemaskiner fra England og opbyggede en tekstilindustri. Jeg håber jeg med tiden kan bringe mere om ham.
 
Om den kunstige Frembringelse af Foreller, Ørreder og Lax m. m. Femte forøgede udgave. Udgivet i Kolding 1853.
Noget af det tidligst udgivne her i Danmark om den kunstige udklækning / avl af laksefisk.
Første udgaven af det lille hæfte blev udgivet i 1852 med titlen "Anviisning til kunstig Forplantelse af Lax, Ørreder og Foreller".
Hæftet er særdeles sjældent. En venlig herre sendte mig sine affotograferinger af hæftets sider;
"Den findes vist ikke i noget offentlig bibliotek og er særdeles sjælden, så der er ikke mange andre muligheder for at læse den"
Her på runkebjerg.dk kan du se hæftet ved at klikke her
 
 
Sidenhen er jeg selv kommet i besiddelse af en første udgave fra 1852. De kan læse se den her (Pdf - 6,1 Mb.